/********/ /***/ /***itemListElement***/ /***website***/ /***********/

دلایل ریزش سنگ نما

محل فعلی شما

دلایل ریزش سنگ نما جلوگیری از ریزش سنگ نما

دلایل ریزش سنگ نما نشانه های ریزش سنگ نما جلوگیری از ریزش سنگ نما

دلایل ریزش سنگ نما با پیشرفته شدن جامعه انسانی شاهد پیدایش ساختمانهای چند طبقه با انواع نما های متنوع که هر کدام مزایا و معایبی دارا میباشند هستیم از جمله این نوع نما ها که در ایران اجرا میشود اجرا نما با سنگ است که گاها شاهد افتادن سنگ این نوع نما ها هستیم که در این مقاله به دلایل ریزش نگ نما و نشانه های ریزش سنکگ نما اشاره میکنیم تا پیش از وقوع حاثه نسبت به ایمن کردن آن با پیچ رولپلاک اقدام فرمایید .

دلایل ریزش سنگ نما
دلایل ریزش سنگ نما ، جلوگیری از ریزش سنگ نما

استفاده از سنگ نما داری مزیا و معایب متعددی میباشد که چنانچه غیر اصولی اجرا گردد میتواند معایب و خطرات زیادی دارا باشد  که در مورد مزایای سنگ نما میتوان میتوان به عمر بالا هزینه مناسب نسبت به هزینه نگهداری قابلیت شستشو و غیره اشاره کرد اما از معایب ان ریزش سنگ نما در صورت عدم اجرای صحیح ان میباشد که در این مقاله به دلایل عمده آن میتوان اشاره نمود

دلایل ریزش سنگ نما به چندین عامل بستگی دارد

1 اسکوپ نبودن سنگ نما استفاده از اسکوپ نا مناسب ریزش سنگ نما

یکی از عمده دلایل ریزش سنگ نما تصور نیاز نداشتن اسکوپ برخی از سنگها به دلیل داشتن خلل فرج همانند سنگ تراورتن است.

در گذشته با توجه به کوچک بودن ابعاد سنگها و تعداد طبقات کم ساختمان لزوماً نیاز به استفاده از اسکوپ های سنگ نبود ولی امروزه با توجه به تغییر ابعاد سنگهای کار شده در نمای ساختمان و همچنین تعداد طبقات میباید از اسکوپهای مخصوص سنگ نما استفاده گردد.

  متاسفانه سازنده به دلیل  نداشتن دانش فنی جهت انجام سنگ کاری نمای ساختمان و یا داشتن اطلاعات غلط و روشهای نا درست در اسکوپ ها باعث ایجاد خطر در ریزش سنگ نما میگردد که در این تصاویر برخی از اسکوپهای مناسب برای سنگ کاری نمایش داده میشود.

نکته مهم : هر سنگی که بر روی نما اجرا میگردد ملزم به اسکوپ بودن ان است در غیر این صورت جهت جلوگیری از ریزش سنگ نما میتوانید اقدام به پیچ و رولپلاک نما فرمایید .

پیچ و رولپلاک سنگ نمای تراورتن
پیچ و رولپلاک سنگ نمای تراورتن

2 کار کردن در فصل نا مناسب سنگ نما

یکی از دلایل ریزش سنگ نما کار کردن سنگ نما در فصل نا مناسب میباشد به طور مثال سنگ کاری در زمستان در دمای -5 درجه سانتی گراد باعث میشود سیمان داخل ملات طی فرایند سفت شدن چسبندگی خود را با سنگ کم کند .

کار کردن سنگ در تابستان نیز در دمای + 30 درجه سانتی گراد نیز مناسب نمیباشد زیرا آب داخل ملات تبخیر شده و فرایند شیمیایی جهت سفت شدن ملات سیمان ناقص اتفاق افتاده و باعث از بین رفتن چسبندگی ملات با سیمان میشود که باعث ریزش سنگ نما میشود .

در صورت اجرا در زمستان ملات نیازمند ضد یخ میباشد و یا  در تابستان نیازمند آب دهی ملات به طور مکرر میباشد تا باعث جدا شدن سنگ از ملات نگردد و باعث ریزش سنگ نما نباشد.

3اثر نشست ساختمان

یکی دیگر از دلایل ریزش سنگ نما نشست ساختمان میباشد، که برای جلوگیری از ریزش سنگ نما ساختمان بر اثر نشست آن میباید رج اول پایه کار میباید که بر روی خاک نرم همانند ماسه اجرا شود.

جهت جلوگیری از جدا شدن سنگ از سیمان بر اثر نشست ساختمان در زیر رج اول خاک نرم ریخته شود که ترجیحا پیشنهاد میگردد که ماسه باشد ، چنانچه ساختمان نشست کند سنگ نیز بتواند همراه ساختمان نشست کند و مانع تبله شدن سنگ نما و ریزش سنگ نما شود. 

4 نگذاشتن بندکشی در بین رج های سنگ

یکی دیگر از عوامل که مانع ریزش سنگ نما میباشد بندکشی است درست متوجه شدید بندکشی مابین سنگها در فصل سرما و و یا گرما به دلیل اینکه ضریب انبساط مابین سنگ و سیمان متفاوت میباشد و بندکشی باعث میشود این تفاوت ضریب انبساط مابین سنگ و سیمان گرفته شود و مانع جدا شدن سنگ از سیمان پشت گردد و نیاز به پیچ و رولپلاک نما نداشته باشید.

یکی از دلایل ریزش نما و تبله کردن سنگ

5 استفاده از سیمان خشک

استفاده زیاد از سیمان خشک و یا ماسه در هنگام دوغاب ریزی پشت سنگ گاها به دلیل زودتر خشک شدن دوغاب

6 استفاده از نخاله جهت پر کردن و کمتر دوغاب خور کردن

استفاده از نخاله در پشت سنگ در جاهایی که دوغاب خور سنگ بالا است با میزان 10 درصد مشکلی ندارد و باید دقت کرد مواد پر کننده که برای پشت دوغاب استفاده میکیند از جنس گچ و یا خاک نباشد و بیشتر از 10 درصد چنانچه استفاده نمایید باعث کم شدن چسبندگی ملات و سنگ میگردد .

نکته مهم لازم به توضیح است به هیچ عنوان در پشت سنگ از گچ استفاده نکنید زیرا با رسیدن رطوبت به به گچ باعث باد کردن گچ و از هم پا چیدن ملات پشت سنگ میگردد.

7 فرسودگی ملات

فرسودگی ملات پشت سنگ ناشی از در معرض رطوبت بودن ملات نشات بگیرد و همچنین از ترکیب نا مناسب سیمان و همچین ماسه و یا استفاده نکردن از ماسه دوبار شور نیز میتواند باشد باعث فرسودگی ملات پشت سنگ گردد که موجب ریزش سنگ نما گردد .

جهت جلوگیری از ریزش سنگ نما توصیه میگردد که در جان پناه از سنگ در پوش با شیار بارن گیر استفاده نمایید و مانع رسیدن رطوبت به ملات گردد و یا حتما از مصالح مرغوب برای تهیه ملات پشت سنگ استفاده گردد.

8 مجاورت ساختمان در کنار اتوبان

مجاورت در کنار اتوبان باعث لرزش ساختمان گردید که در طول زمان باعث ایجاد اسیب به سنگ نما میگردد لذا پیشنهاد میگردد حتما پس از انجام سنگ کاری نسبت به پیچ رولپلاک نما اقدام فرمایید که توضیحات کامل در این بخش داده شده است.

9 باد و طوفان

باد و طوفان در زمانی موجب ریزش سنگ میگردد که سنگهای نما تبله کرده باشند و یا به دلیل ضریب انبساط سنگ از ملات پشت جدا شده باشد که باد موجب ریزش آن میشود فلذا در خصوص پیچ کردن نما میباید اقدام فرمایند.

یکی از راه های نگهداری نما شستشوی نما میباشد که در بخش شستشوی نما کاملا توضیح داده شده است.

لطفا دیگر مقالات در خصوص اب بندی نما ، نحوه بستن توری پاسیو جهت جلوگیری از ورود پرندگان و نحوه نقاشی نما بدون داربست و انتخاب رنگ نما مطالعه فرمایید و نظرات خود را با ما در مبان بگذارید