پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما و انواع آن

انواع روپلاک های مورد استفاده برای پیچ و رولپلاک نما ی سنگی که استفاده میشود به شرح ذیل میباشد:

رولپلاک تو کار ساده

که عموما از این رو پلاک برای اسکوپ سنگهای نما مورد ا ستفاده قرار میگیرد
رولپلاک پروانه ای که برای سنگهای ی که پشت کار ان رابیس میباشد جهت پیچ و رولپلاک نمای ساختمان سنگی استفاده میشود این نوع روپلاک پس از رفتن در داخل سنگ باز شده و سنگ را در جای خود مستحکم مینماید

روپلاک فیشر

این نوع روپلاک برای سنگهایی که ملات کمتری دارند مورد استفاه قرار میگیرد اما به دلیل اینکه مته بزرگتری برای سوراخ کاری سنگ جهت روپلاک سنگ نما نیاز دارد کمتر مورد استفاده قرار میگیرد این روپلاک پس از رفتن در داخل سنگ پیچ آنرا به شکل یک حجم متراکم در می اید

انکر بولتها

این نوع روپلاکها عموما برای پیچ و روپلاک سنگهای بزرگ و سنگین مورد استفاده قرار میگیرند.

 

 

The types of runners used for the screw and plaque of the rock facade to be used are described by Dale
Dowel is a simple task
It is generally used as a plaque for the facade scopes
The butterfly dowel used for rocks behind it is used for screwing and rock placement. This type of ruplak is opened after rocking and rocked in place.
Ruplack Fisher
This type of ruplack is used for rocks with less mortar, but it is less used because a larger drill needs to be used for rock drilling for stone roppling. This rilplaft, after going inside, screws it into a dense volume in comes
Anchor Bulls
These types of runners are commonly used for screwing and overlaying large and heavy gems.

1 thought on “پیچ و رولپلاک نما و انواع آن”

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *