خدمات نما

ارائه دهنده خدمات حرفه ای نما.

نور پردازی نمای ساختمانها، بناها و سازه های مرتفع.

نور پردازی نما
رنگ نما-نقاشی نما

نقاشی نما - رنگ نما

رنگ و نقاشی نمای ساختمانها.

آب بندی نما

آب بندی نما – بستن درز انقطاع

آب بندی
درز انقطاع

تعمیرات در ارتفاع

تعمیر نماهای مرتفع.

خدمات ما در یک نگاه

پیچ و رولپلاک نما :

سنگ نما - سرامیک نما

شستشوی نما.

شیشه - نمای کامپوزیت - نمای آجری - نمای سنگ نما

شستشوی کامپوزیت.

بوسیله مواد جرم گیر - مواد نانو

شستشوی سنگ نما.

بوسیله واتر جت - مواد نانو - سیلیس (سند بلاست)

شستشوی نمای آجری.

بوسیله واتر جت - مواد نانو - سیلیس (سند بلاست)

رنگ نما

رنگ نما - نقاشی نما

آب بندی نما

ضد آب کردن سطوح نما - آب بندی درز شیشه

آب گریز کردن سطح سنگ

ضد آب کردن سطح سنگ

نور پردازی نما

طراحی و اجرای نور پردازی

بستن درز انقطاع

بستن درز های نما - نصب توری حیاط خلوت

Close Menu